1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:
  • analizuje problem opisany w zadaniu, określa cel do osiągnięcia i opracowuje rozwiązanie zadania,
  • wyróżnia kroki prowadzące do rozwiązania zadania,
  • formułuje algorytmy określające sterowanie obiektem na ekranie.
 2. W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:
  • tworzy dokumenty tekstowe,
  • wymienia zasady formatowania tekstu i stosuje je podczas sporządzania dokumentów,
  • wymienia i stosuje skróty klawiszowe ułatwiające pracę na komputerze,
  • wstawia do dokumentu obrazy pobrane z internetu,
  • wstawia do dokumentu tekstowego obiekty WordArt,
  • wstawia do dokumentu kształty i zmienia ich wygląd,
  • zmienia tło dokumentu tekstowego,
  • dodaje obramowanie do dokumentu tekstowego,
  • umieszcza w dokumencie tabele,
  • omawia budowę tabeli,
  • dodaje do tabeli kolumny i wiersze,
  • usuwa z tabeli kolumny i wiersze,
  • tworzy prezentacje multimedialne,
  • dodaje nowe slajdy do prezentacji,
  • umieszcza na slajdach teksty, obrazy, dźwięki i filmy,
  • dodaje przejścia do slajdów,
  • dodaje animacje do elementów prezentacji,
  • tworzy animacje i gry w wizualnym języku programowania,
  • przygotowuje plan tworzonej gry,
  • rysuje tło do swojej gry,
  • buduje skrypty określające sposób sterowania postacią na ekranie,
  • wykorzystuje polecenia sekwencyjne, warunkowe i iteracyjne,
  • programuje konsekwencje zajścia zdarzeń,
  • buduje skrypty rysujące figury geometryczne,
  • opracowuje kolejne etapy swojej gry,
  • określa położenie elementów na ekranie, wykorzystując układ współrzędnych,
  • sprawdza, czy zbudowane skrypty działają zgodnie z oczekiwaniami, poprawia ewentualne błędy,
  • objaśnia zasadę działania zbudowanych skryptów,
  • przygotowuje proste animacje przedstawiające ruch postaci,
  • tworzy własne postaci i wykorzystuje je w animacjach,
  • prezentuje krótkie historie w animacjach,
  • zapisuje efekty pracy w wyznaczonym miejscu,
  • porządkuje zasoby w komputerze lub w innych urządzeniach.
 3. W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:
  • właściwie interpretuje komunikaty komputera i prawidłowo na nie reaguje,
  • wykorzystuje pomoc dostępną w programach,
  • właściwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze,
  • wyszukuje w internecie obrazy i wykorzystuje je w swoich projektach,
  • porządkuje na dysku twardym komputera obrazy pobrane z internetu,
  • zapisuje tworzone projekty w różnych formatach.
 4. W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:
  • uczestniczy w pracy grupowej, wykonując zadania i realizując projekty,
  • dba o właściwy podział obowiązków podczas pracy w grupie,
  • przestrzega zasad obowiązujących podczas współpracy z innymi.
 5. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:
  • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
  • stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,
  • przestrzega praw autorskich, wykorzystując materiały pobrane z internetu.

scratch

kahoot

deepl

© 2021 classroom.pl All Rights Reserved.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!