Algorytmy

algorytm - ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania zadania (rozwiązania okreslonego problemu) w skończonej liczbie kroków.

Etapy rozwiązywania problemu:

1) sformułowanie zadania

2) określenie danych wejściowych

3) ustalenie celu, czyli wyniku

4) określenie metody rozwiązania, czyli wybór algorytmu

5) przedstawienie algorytmu w wybranej postaci

6) analiza poprawności rozwiązania

7) testowanie rozwiązania dla różnych danych (ocena efektywności)

Sposób rozwiązania zadania czyli algorytm możemy przedstawić słownie w punktach. Jest to tzw. lista uporządkowanych kroków. Np. przepis na przygotowanie budyniu, kisielu, sernika itp.

Algorytm obliczania pola powierzchni trójkąta o podstawie a i wysokości h w postaci listy kroków.

1) rozpocznij algorytm

2) wprowadź wartość liczbową a

3) wprowadź wartość liczbową h

4) zmiennej P przypisz wartość wyrażenia P=1/2 a * h

5) wyprowadź wynik: P

6) zakończ algorytm

Algorytmy możemy przedstawiać w postaci schematu blokowego. W schemacie blokowym poszczególne operacje przedstawione są za pomocą odpowiednio połączoncyh figur (bloków). Połączenia określają w jakiej kolejności i w jaki sposób będą wykonywane operacje realizujące dany algorytm.

Zasady przedstawiania algorytmów w postaci schematu blokowego.

1) operacje algorytmu należy umieszczać w odpowiednich blokach (zgodnych z powyższym rysunkiem)

2) każdy schemat blokowy ma jeden blok startowy ale może mieć więcej niż jeden blok koniec.

3) wszystkie bloki muszą być ze sobą połączone

4) każde połączenie jest zaczepione do danego bloku i dochodzi do następnego bloku lub innego połączenia

5) kolejność wykonywania operacji wyznaczają połączenia między blokami

6) do każdego bloku wchodzi jedno połączenie (oprócz bloku start) i jedno z niego wychodzi (oprócz bloku warunkowego, z którego wychodzą dwa połączenia oraz bloku koniec, z którego nic już nie wychodzi).

Program komputerowy (kod źródłowy) - ciąg instrukcji języka programowania realizujący algorytm.

język programowania - język służący do pisania programów komputerowych, zbiór określonych instrukcji i zasad

kompilacja - przetłumaczenie programu w całości na język zrozumiały dla procesora, tak aby mógł go wykonać komputer. Jeżeli kompilacja przebiegnie poprawnie to można uruchomić program. Przykładem języków kompilowanych są Pascal i C++.

interpretacja - tłumaczenie programu tworzonego w jednym z języków programowania instrukcja po instrukcji, tak aby komputer mógł wykonać każdą z nich. Tłumaczenie następuje każdorazowo po uruchomieniu programu. Przykładem języków interpretowanych są PHP, JavaScript.

html how 2

HTML

 

w3s

colorpicker

Walidator HTML oraz CSS

© 2021 classroom.pl All Rights Reserved.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!