Podstawy języka Python

operatory

Na lekcjach i w domu korzystamy z edytora Mu https://codewith.mu/

W języku Python nie trzeba deklarować zmiennych. Wielkość liter w nazwach zmiennych jest istotna, nazwy zmiennych piszemy małymi literami. W nazwach zmiennych można używać tylko litery, cyfry i znak podkreślenia. Nazwa zmiennej nie może zaczynać się od cyfry. Nazwa zmienna powinna określać znaczenie danej zmiennej. W nazwach zmiennych nie ma spacji, zamiast niej stosujemy podkreślenie np. liczba_elementów.

instrukcja przypisania nadaje zmiennej konkretną wartość np. rok = 2020

na podstawie podanej wartości zmiennej Python wie, że nasza zmienna jest typu int (integer, liczba całkowita)

a gdy wpiszemy imię =  "Adam" Python wie, że chodzi nam o zmienną typu str (string, tekstowa), zwróć uwagę na cudzysłów użyty w tym przypadku

a gdy wpiszemy waga = 65.7 Python wie, że ma do czynienia ze zmienną typlu float (liczba rzeczywista; zwróć uwagę, że część dziesietną wpisujemy po kropce, a nie po przecinku jak na matematyce

zmiennej możemy nadać wartość za pomocą instrukcji przypisania, wprowadzając wartość z klawiatury do czdego użyjemy instrukcji wejścia (input) - funkcji input()

 Jeżeli chcemy żeby wprowadzana przez nas w instrukcji wejścia zmienna była zapamiętana jako zmienna liczbowa określonego typu musimy dodać instrukcję int() lub float() np.

a = int(input("podaj a: ")) lub a = float("podaj a: "))

Aby w Pythonie napisać program realizujący algorytm z warunkami stosujemy instrukcję warunkową,

 

 

html how 2

HTML

 

w3s

colorpicker

Walidator HTML oraz CSS

© 2021 classroom.pl All Rights Reserved.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!