DMC Firewall is a Joomla Security extension! Wyjaśnienie znaczenie powyższych znaczników: ten znacznik okreś..." />

Podstawy HTML

Szkielet (osnowa) dokumentu HTML
<html> <head> </head> <body> </body> </html>

 

Wyjaśnienie znaczenie powyższych znaczników:

  • <html></html> ten znacznik określa ramy dokumentu HTML, a więc jego początek i koniec;
  • sekcja <head></head> tworzy tak zwany nagłówek dokumentu. W tym przykładzie jest on pusty ale powinien obowiązkowo zawierać kilka informacji. W wersji minimum są to: strona kodowa, tytuł, oraz słowa kluczowe i opis strony;
  • sekcja <body></body> to tak zwane ciało dokumentu, tutaj umieszczamy treść. O ile sekcja head pełni rolę czysto informacyjną i jej zwartość (poza tytułem, który przeglądarka wyświetla na pasku tytułu) można obejrzeć tylko w źródle strony, o tyle zawartość body jest w całości wyświetlane w oknie przeglądarki.

<title> </title> Ten znacznik wykorzystuje się do wpisania tytułu strony wyświetlanej na pasku tytułowym przeglądarki (znacznik wykorzystywany wyłącznie w części head

<hr> - linia pozioma (przykład znacznika występującego pojedynczo tzn. bez zamknięcia)

<br> - zejście do nowej linii, (przykład znacznika występującego pojedynczo tzn. bez zamknięcia)
<b> </b> - pogrubienie
<i> </i> - pochylenie, kursywa, italik
<u> </u> - podkreślenie

<font size="7">napis</font> ustalenie wielkości fontów na maksymalną 

<font color="red"> - ustalenie koloru czcionki na czerwony
<font face="arial"> - ustalenie kroju czcionki na Arial

Stronę utworzoną w Notatniku zapisujemy pod nazwą index.html

Po kliknięciu w ikonę plik html otworzy się w domyślnej przeglądarce.

html how 2

HTML

 

w3s

colorpicker

Walidator HTML oraz CSS

© 2021 classroom.pl All Rights Reserved.