Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8 szkoły podstawowej

 

 1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:
  • wymienia etapy rozwiązywania problemów,
  • wyjaśnia, czym jest algorytm,
  • buduje algorytmy do rozwiązywania problemów,
  • wskazuje specyfikację problemu (dane, wyniki),
  • przedstawia algorytm w postaci listy kroków oraz schematu blokowego,
  • tłumaczy, na czym polega sytuacja warunkowa w algorytmie,
  • omawia możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w różnych dziedzinach.
 2. W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:
  • wyjaśnia, co to znaczy programować,
  • wyjaśnia, na czym polega iteracja (powtarzanie),
  • stosuje pętlę powtórzeniową w tworzonych programach,
  • stosuje sytuację warunkową w tworzonych programach,
  • wykorzystuje zmienne podczas programowania,
  • tworzy procedury z parametrami i bez parametrów,
  • oblicza największy wspólny dzielnik, wykorzystując algorytm Euklidesa,
  • wskazuje największą liczbę w zbiorze, stosując algorytm wyszukiwania,
  • porządkuje elementy w zbiorze metodą wybierania, połowienia i zliczania,
  • wskazuje różnice pomiędzy kodem źródłowym a kodem wynikowym (maszynowym),
  • wskazuje różnice pomiędzy kompilatorem a interpreterem,
  • wyjaśnia, czym jest arkusz kalkulacyjny, wiersz, kolumna i komórka tabeli,
  • wskazuje adres komórki oraz zakres komórek w arkuszu kalkulacyjnym,
  • samodzielnie buduje formuły do wykonywania prostych obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym,
  • stosuje formuły wbudowane w program do wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym,
  • kopiuje formuły, stosując adresowanie względne, bezwzględne oraz mieszane,
  • sprawdza warunek logiczny w arkuszu kalkulacyjny, korzystając z funkcji JEŻELI,
  • dodaje oraz usuwa wiersze i kolumny w tabeli arkusza kalkulacyjnego,
  • zmienia szerokość kolumn i wysokość wierszy tabeli arkusza kalkulacyjnego,
  • zmienia wygląd komórek w arkuszu kalkulacyjnym,
  • dodaje i formatuje obramowanie komórek tabeli arkusza kalkulacyjnego,
  • scala ze sobą wiele komórek tabeli arkusza kalkulacyjnego,
  • wykorzystuje funkcję zawijania tekstu, aby zmieścić w jednej komórce dłuższe teksty,
  • zmienia format danych wpisanych do komórek arkusza kalkulacyjnego,
  • drukuje tabele utworzone w arkuszu kalkulacyjnym,
  • przedstawia na wykresie dane zebrane w tabeli arkusza kalkulacyjnego,
  • dobiera odpowiedni typ wykresu do rodzaju danych zebranych w tabeli arkusza kalkulacyjnego,
  • wstawia do dokumentu tekstowego tabelę lub wykres arkusza kalkulacyjnego,
  • wstawiając tabelę lub wykres arkusza kalkulacyjnego do dokumentu tekstowego, odróżnia obiekt osadzony od obiektu połączonego,
  • korzysta z algorytmów liniowego, warunkowego oraz iteracyjnego podczas pracy w arkuszu kalkulacyjnym,
  • sortuje dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego w określonym porządku,
  • wyświetla tylko wybrane dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego, korzystając z funkcji filtrowania.
 3. W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:
  • korzysta z różnych urządzeń peryferyjnych,
  • wyszukuje w internecie informacje i dane różnego rodzaju (tekst, obrazy, muzykę, filmy),
  • sprawnie posługuje się urządzeniami elektronicznymi takimi jak skaner,drukarka, aparat fotograficzny, kamera,
  • prawidłowo nazywa programy, narzędzia i funkcje, z których korzysta,
  • wyjaśnia działanie narzędzi, z których korzysta.
 4. W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:
  • współpracuje z innymi, wykonując złożone projekty,
  • określa etapy wykonywania złożonego projektu grupowego,
  • komunikuje się z innymi przez sieć lokalną oraz przez internet, wykorzystując komunikatory,
  • wysyła i odbiera pocztę elektroniczną,
  • selekcjonuje i ocenia krytycznie informacje znalezione w internecie,
  • omawia najważniejsze wydarzenia w historii rozwoju komputerów, internetu i oprogramowania.
 5. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:
  • przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
  • wymienia i opisuje rodzaje licencji na oprogramowanie,
  • przestrzega postanowień licencji na oprogramowanie i materiały pobranez internetu,
  • przestrzega zasad etycznych, korzystając z komputera i internetu,
  • dba o swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu,
  • przestrzega przepisów prawa podczas korzystania z internetu,
  • wie, czym jest netykieta, i przestrzega jej zasad, korzystając z internetu.

html how 2

HTML

 

w3s

colorpicker

Walidator HTML oraz CSS

© 2021 classroom.pl All Rights Reserved.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!