1. Co to jest pamięć komputera?
2. Co to jest bit?
3. Co to jest bajt?
4. Ile bitów ma 1 bajt?
5. Ile różnych liczb można zapisać w 1 bajcie?
6. W jaki sposób komputer zapisuje informacje?
7. Co to jest program komputerowy?
8. Co to jest procesor?
9. Przedstaw schemat działania komputera.
10. Podaj 9 elementów składowych jednostki centralnej.
11. Podaj 4 podstawowe elementy zestawu komputerowego.
12. Co to są urządzenia peryferyjne (zewnętrzne)?
13. Co to jest RAM?
14. Co to jest BIOS?
15. Co to jest nośnik pamięci?
16. Co to jest karta graficzna?
17. Co to jest karta dźwiękowa?
18. Podaj minimum 5 podstawowych jednostek pamięci komputerowej.
19. Ile megabajtów jest w 1 GB?
20. Ile kilobajtów jest w 1 MB?
21. Co to jest karta sieciowa?
22. W jaki sposób reprezentowane są liczby w komputerze?
23. Co to znaczy, że systemy dziesiętny i dwójkowe sa systemami pozycyjnymi?
24. Oblicz wartość dziesiętną liczby dwójkowej np. 10110
25. Oblicz wartość dwójkową liczby dziesiętnej np. 143
26. W jaki sposób w komputerze reprezentowane są litery i inne znaki?
27. Co to są urządzenia wejściowe?
28. Co to są urządzenia wyjściowe?
29. Podaj minimum 3 przykłady urządzeń wejściowych.
30. Podaj minimum 3 przykłady urzadzeń wyjściowych.
31. Co to jest kod ASCII?
32. Ile różnych znaków zakodowano w podstawowym kodzie ASCII?
33. Jaki standard kodowania znaków jest następcą kodu ASCII?
34. Ile znaków można zapisać w kodzie UNICODE?
35. Co to znaczy, że pamięć RAM jest pamięcią ulotną?
36. Co to znaczy, że dysk twardy jest pamięcia masową?
37. Jaka jest różnica między dyskiem twardym magnetycznym a dyskiem SSD?
38. Podaj standardową pojemność płyty CD-R, DVD-R, BD-R.
39. Jaka jest różnica między płytą CD-R a CD-RW?
40. W jaki sposób reprezentowane są w komputerze wartości logiczne?
41. Wymień rodzaje komputerów?
42. Co to jest touchpad?
43. Co to jest ekran dotykowy?
44. Co to jest GPS?
45. Co to jest Bluetooth?
46. Co to jest NFC?
47. Co to jest WiFi?
48. Podaj nazwy minimum 3 komputerowych urządzeń mobilnych.
49. Jaką największą liczbę można zapisać np. na 6 miejscach (pozycjach) w systemie dwójkowym (podaj wartość w systemie dwójkowym i dziesiętnym)
50. Ile różnych liczb można zapisać na np. 7 miejscach (pozycjach) w systemie dwójkowym?

 

ASCII (czyt. aski, skrót od ang. American Standard Code for Information Interchange) – siedmiobitowy system kodowania znaków, używany we współczesnych komputerach oraz sieciach komputerowych, a także innych urządzeniach wyposażonych w mikroprocesor. Przyporządkowuje liczbom z zakresu 0−127: litery alfabetu angielskiego, cyfry, znaki przestankowe i inne symbole oraz polecenia sterujące. Na przykład litera „A” jest kodowana jako liczba 65, a znak spacji jest kodowany jako 32. Większość współczesnych systemów kodowania znaków jest rozszerzeniem standardu ASCII np. UNICODE.

Kodowanie znaków przebiega jak gdyby w dwu etapach.

W pierwszym etapie, przyjmowane są umowne wartości liczbowe z tego zakresu jako kody poszczególnych znaków (liter, cyfr, nawiasów, znaków interpunkcyjnych i specjalnych, znaków sterujących). Zobacz https://pl.wikipedia.org/wiki/ASCII

W drugim etapie przyjęte liczbowe kody znaków przedstawiane są w postaci dwójkowej. Mamy tutaj następujące przyporządkowania:

W kodzie ASCII podstawowym znakom i tzw. znakom sterującym (znaki sterujące pracą komputera) przyporządkowane są kody dwójkowe liczb od 0 do 127. Kody dwójkowe liczb od 128 do 255 stanowią tzw. rozszerzony zestaw znaków, zawierają m.in. znaki semigraficzne (np. znaki do kreślenia ramek) i znaki narodowe (np. polskie znaki diakrytyczne).

Przykłady:

Najważniejsze informacje o kodach ASCII:

 • kody od 0 do 31 stanowią znaki sterujące pracą komputera (ekranem i drukarką). Są to znaki specjalne i nie mają odpowiednika w alfabecie,

 • kody od 32 do 127 zawierają:

  • kody cyfr - od 48 (zero) do 57 (dziewięć),

  • kody dużych liter alfabetu angielskiego – od 65 (A) do 90 (Z),

  • kody małych liter alfabetu angielskiego – od 97 (a) do 122 (z),

  • kody pozostałych znaków (spacji, nawiasów, znaków interpunkcyjnych)

 • dla kodów od 127 do 255 istnieją różne standardy kodowania.

Kodując znaki za pomocą przedstawionego kodu ASCII można zapisywać w pamięci komputera dowolne teksty.

Jednostki pamięci
1 bit - najmniejsza jednostka pamięci, o wartości 0 lub 1
1 B (bajt) = 8 bitów
1 kB (kilobajt) = 1024 B
1 MB (megabajt) = 1024 kB
1 GB (gigabajt) = 1024 MB
1 TB (terabajt) = 1024 GB
1 PB (petabajt) = 1024 TB
1 EB (eksabajt) = 1024 PB
1 ZB (zettabajt) = 1024 EB
1 YB (jottabajt) = 1024 ZB

Nośnik danych jest to przedmiot umożliwiający fizyczne zapisanie danego rodzaju informacji, a także późniejsze odczytanie (odtworzenie) tej informacji. Pod pojęciem nośnik danych najczęściej rozumie się przedmioty i urządzenia ściśle związane z komputerami. Przykładowe nośniki danych to: dyski optyczne (CD, DVD, Blu-ray), pendrive, karty pamięci.

BUDOWA KOMPUTERA
Cztery podstawowe składniki zestawu komputerowego:
1. jednostka centralna
2. monitor
3. klawiatura
4. myszka

Podstawowe elementy jednostki centralnej komputera
1. płyta główna (mainboard)
2. procesor (CPU skrót od Central Processing Unit)
3. pamięć operacyjna (RAM skrót od Random Access Memory)
4. karta graficzna
5. dysk twardy (HDD skrót od Hard Disk Drive)
6. karta sieciowa
7. karta dźwiękowa
8. napędy dysków optycznych np. CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW, Blu-ray, HD-DVD
9. obudowa z zasilaczem

Urządzenia peryferyjne (zewnętrzne) to urządzenia znajdujące się poza jednostką centralną komputera.

Urządzenie wejściowe to urządzenie za pośrednictwem, którego informacje wprowadzane są do komputera.

Urządzenia wyjściowe to urządzenia, za pośrednictwem których informacja wychodzi z komputera.

Podział urządzeń wejścia-wyjścia

urządzenia wejścia to np.: klawiatura, mysz, skaner, mikrofon, dżojstik, trackball, tablet, joypad, kierownica, kamera internetowa
urządzenia wyjścia to np.: monitor, drukarka, głośniki, ploter, słuchawki, projektor, drukarka 3D

 

© 2019 classroom.pl All Rights Reserved.
Our website is protected by DMC Firewall!