Komputer to urządzenie elektroniczne, które przetwarza wszelkie informacje zapisane w formie cyfrowej.

Cztery podstawowe składniki zestawu komputerowego:

zestawkomp

1. jednostka centralna
2. monitor
3. klawiatura
4. myszka

 

Podstawowe elementy jednostki centralnej komputera
1. płyta główna
2. procesor
3. pamięć operacyjna (RAM)
4. karta graficzna
5. dysk twardy
6. karta sieciowa
7. karta dźwiękowa
8. napęd dysków optycznych np. DVD-RW
9. obudowa z zasilaczem

Urządzenia peryferyjne (zewnętrzne) to urządzenia znajdujące się poza jednostką centralną komputera.

Urządzenie wejściowe to urządzenie za pośrednictwem, którego informacje wprowadzane są do komputera.

Urządzenia wyjściowe to urządzenia, za pośrednictwem których informacja wychodzi z komputera.

Podział urządzeń wejścia-wyjścia

urządzenia wejścia to np.: klawiatura, mysz, skaner, mikrofon, dżojstik, trackball, tablet graficzny, joypad, kierownica, kamera internetowa

trackball 
urządzenia wyjścia to np.: monitor, drukarka, głośniki, słuchawki, projektor, ploter, drukarka 3D

ploter

Co należy ćwiczyć przed kolejną lekcją informatyki?

1. logowanie się do Office365 na stronie www.office.com
2. przygotowanie do lekcji tzn. przyniesienie podręcznika i hasła do Office365
3. wchodzenie do aplikacji Teams i odczytywanie poleceń do zadań z informatyki
4. tworzenie nowych dokumentów w Office365 np. nowego dokumentu edytora Word
5. nadawanie nazwy plikom np. dokumentom edytora Word
6. wprowadzanie polskich znaków w edytorze Word z naciskiem na literę ź
7. wprowadzanie znaków znajdujących się na górze klawisza podwójnego np. @
8. odszukiwanie zapisanych dokumentów na swoim dysku OneDrive
9. przesyłanie zadań w Teams
10. wylogowywanie się z konta Office365

Podręcznik strona 8 i 9.

Uczniowie dowiadują się co wolno i czego nie wolno robić w pracowni komputerowej. 

Logowanie do Office365. Microsoft Teams. Tworzenie nowego dokumentu edytora Word. Przepisywanie zasad zachowania się w pracowni komputerowej (13 zasad).


1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:
• analizuje problem opisany w zadaniu, określa cel do osiągnięcia i opracowuje rozwiązanie zadania,
• wyróżnia kroki prowadzące do rozwiązania zadania,
• formułuje algorytmy określające sterowanie obiektem na ekranie.
2. W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:
• tworzy ilustracje w edytorze grafiki – używa różnych narzędzi, stosuje przekształcenia obrazu, uzupełnia grafikę tekstem,
• wybiera odpowiednie narzędzia edytora grafiki potrzebne do wykonania rysunku,
• pracuje w kilku oknach edytora grafiki,
• dopasowuje rozmiary obrazu do danego zadania,
• tworzy animacje i gry w wizualnym języku programowania,
• buduje skrypty określające sposób sterowania postacią na ekranie,
• wykorzystuje polecenia sekwencyjne, warunkowe i iteracyjne,
• programuje konsekwencje zajścia zdarzeń,
• sprawdza, czy zbudowane skrypty działają zgodnie z oczekiwaniami, poprawia ewentualne błędy,
• objaśnia zasadę działania zbudowanych skryptów,
• tworzy dokumenty tekstowe,
• wymienia zasady formatowania tekstu i stosuje je podczas sporządzania dokumentów,
• wymienia i stosuje skróty klawiszowe ułatwiające pracę na komputerze,
• wkleja do dokumentu obrazy skopiowane z internetu,
• wstawia do dokumentu tekstowego obiekty WordArt,
• tworzy w dokumentach listy numerowane i punktowane,
• tworzy w dokumentach listy wielopoziomowe,
• zapisuje efekty pracy w wyznaczonym miejscu,
• porządkuje zasoby w komputerze lub innych urządzeniach.
3. W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:
• właściwie interpretuje komunikaty komputera i prawidłowo na nie reaguje,
• wykorzystuje pomoc dostępną w programach,
• właściwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze,
• tworzy strukturę folderów, w których będzie przechowywać swoje pliki,
• porządkuje pliki i foldery,
• rozpoznaje najpopularniejsze formaty zapisu plików,
• omawia przeznaczenie elementów, z których zbudowany jest komputer,
• wymienia i klasyfikuje przeznaczenie urządzeń wejścia i wyjścia,
• posługuje się różnymi nośnikami danych,
• wyszukuje informacje w internecie, korzystając z różnych stron internetowych,
• selekcjonuje materiały znalezione w sieci.
4. W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:
• uczestniczy w pracy grupowej, wykonując zadania i realizując projekty,
• dba o właściwy podział obowiązków podczas pracy w grupie,
• przestrzega zasad obowiązujących podczas współpracy z innymi,
• wymienia zawody oraz sytuacje z życia codziennego, w których są wykorzystywane umiejętności informatyczne.
5. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:
• wymienia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera,
• przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
• chroni komputer przed zagrożeniami płynącymi z internetu,
• stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,
• wymienia osoby i instytucje, do których może zwrócić się o pomoc w przypadku poczucia zagrożenia,
• przestrzega praw autorskich, wykorzystując materiały pobrane z internetu

scratch

kahoot

deepl

DMC Firewall is a Joomla Security extension!